Όροι Συμμετοχής Διαγωνισμών

1. Η εταιρεία ‘K.FIRST DIAL E.E.’ (εφεξής «Διοργανώτρια Εταιρεία») διοργανώνει σειρά από διαγωνισμούς / κληρώσεις (εφεξής οι «Ενέργειες»), στις οποίες οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμμετάσχουν προκειμένου να κερδίσουν τα δώρα που θα προκηρύσσονται πριν από κάθε κλήρωση.

 

2. Από τις Ενέργειες εξαιρούνται οι εργαζόμενοι στις εταιρείες ‘K.FIRST DIAL E.E.’ καθώς και οι συγγενείς αυτών μέχρι και γ’ βαθμού.

 

3. Η διάρκεια, η ημερομηνία διεξαγωγής και τα δώρα της κάθε κλήρωσης θα ορίζονται με σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα revma4you.gr ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας και πάντα σε χρόνο προγενέστερο της εκάστοτε κλήρωσης.

 

4. Οι διαγωνισμοί που διεξάγει η «Διοργανώτρια Εταιρεία» δεν έχουν καμία σχέση με την ίδια την Φυσικό Αέριο.

 

5. Κατά τη διάρκεια της κλήρωσης, η οποία θα πραγματοποιηθεί ηλεκτρονικά, έγκυρες θα θεωρηθούν οι συμμετοχές που θα πληρούν τους όρους συμμετοχής. Καθένας έχει δικαίωμα να συμμετάσχει μόνο μία φορά στην κάθε κλήρωση δηλώνοντας τα στοιχεία που του ζητούνται.

 

6. Τα δώρα είναι προσωπικά, δεν εξαργυρώνονται και δεν μεταβιβάζονται.

 

7. Η ανακοίνωση των ονομάτων των νικητών κάθε κλήρωσης θα πραγματοποιείται έως και 2 εργάσιμες ημέρες μετά την εκάστοτε κλήρωση στην ιστοσελίδα revma4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας.

 

8. Η παραλαβή των δώρων θα γίνει κατόπιν συνεννόησης και αποστολής με courier τα έξοδα του οποίου θα επιβαρύνουν τον παραλήπτη του δώρου.

 

9. Η Διοργανώτρια Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα με σχετική ανακοίνωσή της στην ιστοσελίδα revma4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας να μεταβάλλει τους όρους των κληρώσεων, να συντομεύει ή να παρατείνει τη διάρκειά τους ή ακόμη και να τις ακυρώσει για λόγους ανωτέρας βίας.

 

10.Στην περίπτωση που για κάποια κλήρωση που διενεργείται από τη Διοργανώτρια Εταιρεία ορισθούν άλλοι ειδικοί όροι στην ιστοσελίδα revma4you ή στη σελίδα του Facebook της Διοργανώτριας Εταιρείας, αυτοί θα υπερισχύουν των παρόντων.

 

11. Η συμμετοχή σε κάθε κλήρωση συνιστά τέτοια ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση και αποδοχή όλων ανεξαιρέτως των όρων του διαγωνισμού εκ μέρους του συμμετέχοντος.

 

12. Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη συναίνεση του συμμετέχοντα με τους όρους Πολιτικής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Scroll to Top

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ ΦΘΗΝΟΤΕΡΟ ΡΕΥΜΑ

Αποκτήστε φθηνότερο ρεύμα και απολαύστε μοναδικά προνόμια με κάθε νέα σύνδεση